Spotkanie konsultacyjne w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami