Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

II Konkurs „Moje wakacyjne spotkania z przyrodą”

Po raz drugi zachęcam wszystkie dzieci z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, które w b.r. szkolnym uczęszczają do klas I-III do wzięcia udziału w konkursie wakacyjnym. Tym razem każde z Was ma okazję wyrazić dumę z piękna przyrody własnej miejscowości, tworząc „Mini-przewodnik” po ciekawych przyrodniczo miejscach. Odnajdźcie takie zakątki i zaprezentujcie tak, aby inni mogli je z waszą pomocą odkryć. Chcę Wam dać możliwość dzielenia się tym co widzicie, czujecie z innymi dziećmi z terenu naszej różnorodnej pod względem przyrodniczym Gminy Iwonicz –Zdrój.

Picture

Organizator: Urszula Telesz

 

II Gminny Konkurs

„Moje wakacyjne spotkania z przyrodą”

 

Cele konkursu:

 • Promowanie aktywnego spędzania wakacji w miejscu zamieszkania.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci przyrodą i potrzeby kontaktu z nią.
 • Zachęcenie do obserwacji przyrodniczych i ich dokumentowania.
 • Umiejętność dostrzegania piękna przyrody własnej miejscowości.
 • Dzielenie się swoją wiedzą i zainteresowaniami z innymi.
 • Zachęcenie do twórczego i kreatywnego przedstawienia tematu.

 

Regulamin:

                               

 1. Organizatorem konkursu jest Koło Ekologiczne „Ekodetektyw” z Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju pod opieką p. Urszuli Telesz.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój.
 3. W tegorocznym konkursie prezentujemy najciekawsze miejsca przyrodnicze (2 do 5 przykładów) swojej miejscowości.
 4. Praca polega na znalezieniu ciekawych pod względem przyrodniczym miejsc i zaprezentowaniu ich walorów w formie „Mini-przewodnika” zachęcającego innych do odwiedzenia tych zakątków czy też poznania wyjątkowych roślin lub zwierząt tam występujących.
 5. Praca powinna być wykonana ręcznie (rysunki, opis), ale może zawierać np. samodzielnie wykonane zdjęcia.
 6. Dorośli mogą być (a nawet powinni) przewodnikami dziecka, zachęcać, wspierać, kierować, podpowiadać, sprawować opiekę podczas obserwacji, ale nie wykonywać pracy za dziecko.
 7. Jury będzie brało pod uwagę oryginalność, samodzielność wykonania i estetykę prac, twórczy sposób przedstawienia tematu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, pamięci komputera), a także prezentowania zdjęć na wystawach, organizowanych w celach popularyzacji konkursu oraz w prasie lokalnej.
 10. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, szkoła do jakiej dziecko uczęszcza, podpis rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę na inf. zawarte w pkt. 9 regulaminu.
 11. Prace należy składać do 16 września 2016 r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju.
 12. O wynikach konkursu, terminie wręczenia dyplomów i nagród organizator poinformuje do 26 września 2016 r.

 

                              Zapraszamy do udziału