Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

Przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego
Przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

Gmina Iwonicz – Zdrój w Iwoniczu – Zdroju ogłasza przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki TARPAN HONKER Diesel, wersja 4012, rok produkcji 1991, nr rejestracyjny RKR 89FY, nr identyfikacyjny (VIN) 01078, przebieg pojazdu wynosi 22733 km, sprawny technicznie

Cena wywoławcza – 5.400 zł brutto

Wartość rynkową pojazdu ustalono w oparciu o wycenę nr 2016/352/Ku/2 z dnia 13 maja 2016 roku, wydaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych – EKSPERTMOT oddział w Rzeszowie. Pojazd można oglądać w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 13 43 502 12 w. 114.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2016 r. godz.13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju, Aleja Słoneczna 28.
Przystępujący do przetargu są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 100 zł gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju lub przelewem na konto nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001 do dnia 20.06.2016 r. z zaznaczeniem „TARPAN HONKER”
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest ceną brutto.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do okazania dowodu wpłaty wadium.
Minimalne postąpienie – 50 zł.
Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą ceną, nie niższą od ceny wywoławczej i uzyska przebicie.
Wpłacone wadium:
• zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygrał przetarg,
• przepada jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Nabywca pojazdu w terminie 7 dni od daty przetargu powinien wpłacić pełną cenę zakupu oraz podpisać umowę , w przeciwnym wypadku Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju odstąpi od zawarcia umowy.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pojazdu oraz transportu ponosi nabywca. Odbiór pojazdu nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu ceny nabycia.

IMG_0281 IMG_0284