Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Setna rocznica urodzin pochodzących z Lubatowej Honorowych Obywateli Iwonicza-Zdroju braci Jakubczyków: prof. Stanisława i ks. Jana

Setna rocznica urodzin pochodzących z Lubatowej Honorowych Obywateli Iwonicza-Zdroju braci Jakubczyków: prof. Stanisława i ks. Jana
Setna rocznica urodzin pochodzących z Lubatowej Honorowych Obywateli Iwonicza-Zdroju braci Jakubczyków: prof. Stanisława i ks. Jana

18 maja br. będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin pochodzących z Lubatowej Honorowych Obywateli Iwonicza-Zdroju braci Jakubczyków: prof. Stanisława i ks. Jana. Z tej okazji prezentujemy krótki rys biograficzny obu wybitnych osobistości.

Bracia – bliźniacy Jan i Stanisław urodzili się 18 maja w 1916 roku w Lubatowej. Od małego wyróżniali się pracowitością i licznymi uzdolnieniami (m. in. plastycznymi, do nauki języków). Niestety rodziców nie było stać na gruntowne wykształcenie obu synów, dlatego po ukończeniu czteroklasowej szkoły powszechnej Jan podjął naukę w krośnieńskim gimnazjum, zaś Stanisław zrządzeniem losu trafił na praktykę do sanockiej pracowni artystyczno-dekoratorskiej St. Lisowskiego. Pracował wtedy m.in. przy polichromiach zabytkowych kościołów i zdobywał umiejętności złotnicze, by po kilku latach celująco zdać egzamin na czeladnika. Chcąc rozwijać swoje plastyczne uzdolnienia Stanisław w latach 1937-39 i 1945-47 odbywał studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przerwane okrutnymi doświadczeniami wojennymi (m.in. pobytem w osławionym więzieniu w Jaśle), równocześnie ukończył Wyższe Studium Pedagogiczne i Studium Filmowe. Jest wieloletnim członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Na twórczość prof. Jakubczyka składają się polichromie, witraże, mozaiki, sgraffita, rzeźby oraz obrazy sztalugowe i akwarele. Jest on twórcą m. in.: obrazu św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona Powiatu Krośnieńskiego, obrazu św. Iwona w kościele parafialnym w Iwoniczu-Zdroju, cyklu obrazów przedstawiających połemkowskie cerkwie Beskidu Niskiego, projektantem i wykonawcą Grobu Pańskiego w kościele parafialnym w Lubatowej, autorem projektu i członkiem Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Pomordowanych Żołnierzy AK w Lubatowej. Prof. Jakubczyk jest również twórcą kilkudziesięciu krótkometrażowych filmów dokumentalnych, fabularnych i animowanych oraz autorem dziewięciu pozycji książkowych i wielu artykułów prasowych. Niezależnie od formy wyrazu jawi się jako wnikliwy, aktywny obserwator, a niekiedy komentator otaczającej rzeczywistości.

30 kwietnia 2010 r. prof. Stanisław Jakubczyk odwiedził Iwonicz-Zdrój, by w sali kina Wczasowicz odebrać przyznany mu tytuł Honorowego Obywatela Iwonicza-Zdroju. Na stałe mieszka i tworzy w Krakowie.

 

Drugi z braci  – Jan Jakubczyk po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Krośnie i Przemyślu podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1938 r. został skierowany na studia do Rzymu, skąd po niespełna roku wrócił, by przyjąć – przyspieszone groźbą wojny święcenia (3 września 1939 r. – diakonatu, 10 – prezbiteratu). Pierwsze lata posługi kapłańskiej upłynęły Mu w cieniu II wojny światowej, którą spędził przede wszystkim w Lubatowej. Razem z bratem Stanisławem organizował i prowadził komplety tajnego nauczania. W październiku 1945 r. ks. Jan rozpoczął studia specjalistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 1948 r. obronił rozprawę doktorską. Od września 1949 r. był wykładowcą  teologii moralnej w Seminarium Duchownym w Przemyślu. W uznaniu za ofiarną pracę na rzecz diecezji nadano mu przywilej używania Rokiety i Mantoletu (1960), a następnie mianowano Szambelanem Ojca św. Pawła VI (1964). 18 lutego 1967 r. został włączony do Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej, otrzymując tytuł scholastyka. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia od 1992 roku był stopniowo zwalniany z pełnionych licznych obowiązków, które wykonywał przez ponad 45 lat. 30 kwietnia 2010 roku został Mu nadany tytuł Honorowego Obywatela Iwonicza-Zdroju, niestety ks. Jan nie był w stanie przyjechać osobiście. Zmarł kilkanaście dni po tej uroczystości – 16 maja 2010 r. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył abp. Józef Michalik Metropolita Przemyski. Ciało księdza spoczęło w grobowcu kapitulnym na cmentarzu komunalnym w Przemyślu.

Obaj bracia są chlubą i dumą nie tylko Lubatowej, skąd pochodzą, ale i całej gminy Iwonicz-Zdrój. Na przestrzeni lat wiele zrobili dla iwonickiej ziemi, jej mieszkańców, kultury i historii, tym samym trwale wpisując się w jej dzieje. Pamięć o śp. ks. Janie Jakubczyka jest kultywowana przez mieszkańców gminy, zaś Profesorowi Stanisławowi Jakubczykowi gratulujemy wspaniałego jubileuszu setnych urodzin, życzymy Mu długich lat życia w dobrym zdrowiu oraz jeszcze wielu artystycznych natchnień.

 

 (opracowano w oparciu o materiały A. Ceglarza, J. Sucha, M. Rysz, Archidiecezji Przemyskiej)