Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Od bierności do aktywności

Obecnie trwa nabór do projektu pt. „Od bierności do aktywności”, skierowanego do osób w wieku 18-29 lat, w tym niepełnosprawnych, zamieszkujących w powiecie jasielskim, krośnieńskim, miasto Krosno, strzyżowskim, brzozowskim i dębickim, posiadających niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie co najwyżej średnie w tym osoby bez kwalifikacji), należących do grupy NEET, tj. łącznie spełniających następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

W ramach projektu zapewniamy:

– atrakcyjne kierunki szkoleń zawodowych, DOSTOSOWANE DO POTRZEB PRACODAWCÓW, prowadzące do uzyskania kwalifikacji, w tym tytułu czeladnika,

– 6-cio miesięczne staże zawodowe dla wszystkich uczestników,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,

– coaching

– wsparcie w godzeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

 

Uczestnicy otrzymują:

– stypendium szkoleniowe – 6,60 zł/godz. brutto,

– stypendium stażowe – 1450 zł/m-c brutto,

– zwrot poniesionych kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe i szkolenia,

– ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz od NNW,

– bufet w trakcie zajęć.

 

Biuro Projektu w Jaśle:

Edukator Sp. z o.o. ul. Igielna 9 38-200 Jasło

tel./fax.: 13 448 57 89

 

Projekt „Od bierności do aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

ULOTKA informacyjna