Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Pod patronatem Komendanta Miejskiego Policji rusza IX  już edycja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Jego celem jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

 Do 31 maja 2016 r. osoby indywidualne, organizacje i instytucje mogą zgłaszać wytypowanych przez siebie policjantów. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do  Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”. Formularze zgłoszeń są dostępne na stronie http://www.policjant.niebieskalinia.pl

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie

Powiększ litery
Zmień kontrast