Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój obowiązujące od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na mocy Uchwał Nr XXI/143/2016 i XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 marca 2016 r. ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój obowiązujące od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017r.  z podziałem na dwie grupy taryfowe:

I grupa taryfowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków – gospodarstwa domowe

II grupa taryfowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków – instytucje, przedsiębiorcy, inne podmioty

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Cena brutto po dopłacie*

Jednostka

miary

 

Grupa I

Cena za 1 m3 wody

6,59

7,12

6,29

zł/m3

Opłata abonamentowa

3,99

4,31

 

zł/m-c              

Grupa   II

Cena za 1 m3 wody

7,59

8,20

zł/m3

Opłata abonamentowa

4,37

4,72

zł/m-c

                                                                     

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

miary

Grupa I

Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,36

6,87

zł/m3

Opłata abonamentowa

4,34

4,69

zł/m-c

Grupa II

Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,95

7,51

zł/m3

Opłata abonamentowa

4,87

5,26

zł/m-c

 

*Dopłata została udzielona przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w wysokości 0,83 zł. brutto do 1 m3 wody dla I grupy     taryfowej – gospodarstwa domowe.

Powyższe ceny brutto uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami.

     Taryfę opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r.poz. 139) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 127, poz. 886).

     Uwzględniając wskaźniki alokacji kosztów wyliczone na podstawie udziałów poszczególnych grup odbiorców w całkowitej ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków, dokonano podziału odbiorców usług na dwie taryfowe grupy w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

     Ze środków uzyskanych z opłat za dostarczoną wodę, odebrane ścieki oraz opłat abonamentowych zostaną pokryte uzasadnione wydatki związane z eksploatacją i utrzymywaniem w sprawności sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 

 

                                                 Dyrektor

                                                 Zakładu Gospodarki Komunalnej

                                                    w Iwoniczu-Zdroju

 

                                                 ZBIGNIEW KUCHARSKI