Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zwrot podatku akcyzowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
Referat Finansowy, pokój Nr 106 – parter,
tel. 13 43 502 12 w. 137

Osoba załatwiająca sprawę:
Małgorzata Zięba

Zwrot podatku akcyzowego

Wymagane dokumenty
Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Powyższy wniosek należy złożyć w terminach: od 1 lutego do 28 lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Załączniki:
Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Opłaty Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
1. Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

2. Wypłaty zwrotu następować będą w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340) w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.