Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
Referat Finansowy, pokój nr 106 – parter
tel. 13 43 502 12 wew. 136 lub 117

Osoba załatwiająca sprawę:
Małgorzata Zięba – dla Iwonicza-Zdroju
Agnieszka Szczęsna  – dla Lubatowej, Lubatówki i Iwonicza

Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Opłaty: 21 zł – za wydanie zaświadczenia
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni.

Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)