Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zalety przedszkola czyli korzyści dla dziecka wynikające z uczęszczania do przedszkola

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie można jej zaniedbywać. Przedszkole to takie miejsce, które ma dużo zalet i może pomóc dziecku w zdobyciu różnorodnych doświadczeń. Dziecko uczęszczając do przedszkola odnosi wiele korzyści. Korzyści są bardzo duże, obejmują społeczny, intelektualny, emocjonalny, językowy oraz ruchowy rozwój dziecka.

Rozwój społeczny

Poprzez kontakt z rówieśnikami, dziecko poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące w świecie. Dziecko uczy się dzielić z innymi, czekać na swoją kolej i współpracować. Zabawa w grupie pozwala zrozumieć i doświadczyć na czym polega współpraca i współdziałanie. Grupa przedszkolna stanowi małą, ale różnorodną społeczność, w której uwidaczniają się różne charaktery, temperamenty i zdolności. Jest to kolejna zaleta ponieważ uczy dziecko tolerancji i kształtuje postawy akceptacji. Z czasem dziecko zdobywa wiedzę nt. zachowań społecznie akceptowanych, uczy się mówić ,, przepraszam”, ,,proszę”, ,,dziękuję”. Zabawa zespołowa uczy podziału pracy, cierpliwości i umiejętności kompromisu.

Rozwój intelektualny

W przedszkolu dziecko uczy się przede wszystkim poprzez zabawę. Jest to podstawowa aktywność, podczas której dziecko może rozwinąć swoją wyobraźnię, kreatywność, inicjatywę i samodzielność. Zabawa ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka, zapewnia mu harmonijny rozwój umysłowy. Służy zaspokojeniu min. potrzeby ekspresji, twórczości, dostarcza dziecku wielu radosnych przeżyć. Jest niezbędna do jego prawidłowego rozwoju. W zabawie dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie, nowe umiejętności, uczy się samodzielnego myślenia i rozwija swoje zainteresowania. Zabawa wyrównuje braki rozwojowe i przygotowuje do nauki w szkole.

Rozwój emocjonalny

Dziecko w przedszkolu odkrywa wachlarz emocji i uczuć. Przyzwyczaja się spędzać czas poza swoją rodziną, rozwija poczucie niezależności. Buduje stabilizację a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa.

Rozwój językowy

W przedszkolu dziecko uczy się porozumiewać z innymi. Sytuacje zabawowe pobudzają dziecko do mówienia i dzięki temu wpływają na bogacenie się słownika, stopniowe przyswajanie form gramatycznych, usprawnienie narządów mowy i wzrost komunikatywności mowy. Dziecko uczy się jak wyrażać siebie za pomocą słów, uczy się słuchać, w jaki sposób korzystać z języka niewerbalnego w procesie komunikacji. Już od najmłodszych lat dziecko ma możliwość nauki języka obcego.

Rozwój ruchowy

W przedszkolu u dzieci obserwujemy rozwój sprawności motorycznej, równocześnie wzrasta zaradność, jak również rozwija się samoobsługa i samodzielność. Dziecko w wieku przedszkolnym samo je, myje się, rozbiera i ubiera, utrzymuje porządek we własnych rzeczach, pomaga w łatwych pracach domowych. W wieku przedszkolnym dziecko uczy się jeździć na rowerze, pływać, jeździć na łyżwach, na nartach. Stopniowo doskonalące się ruchy drobnych mięśni dłoni umożliwiają coraz sprawniejsze posługiwanie się ołówkiem, pędzlem, nożyczkami. Ponadto dzieci kształtują swój charakter, wolę , pamięć, pojęcia przestrzenne, uczą się samo dyscyplinowania i zaradności.

Reasumując, przedszkole:

  • uczy dziecko samodzielności,
  • uczy współdziałania w grupie,
  • stwarza dziecku okazję do poznawania świata i zdobywania wiedzy,
  • kształtuje i rozwija umysł dziecka,
  • rozwija wyobraźnię i kreatywność,
  • rozwija kompetencje językowe,
  • uczy dziecko czerpać radość z relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
  • pozytywnie wpływa na rozwój ruchowy dziecka,
  • przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole.