Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

Informuję, że w dniu 30 czerwca  2017r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

1.Podejmowanie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2016,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  • określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

 

  1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

 

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński