Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXVI sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 14 lipca 2016r. (czwartek)

w Amfiteatrze  w Iwonicz-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 8.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
  • Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  • Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

4. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński