Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 11 października 2016r. (wtorek)

w Amfiteatrze  w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

  

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:

1)    uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

2)    uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz GPZ”
w Iwoniczu,

3)    uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój – część I,

4)    zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

5)    wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju,

6)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

7)    zmian w uchwale budżetowej na 2016r.,

8)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

  1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

 

 Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński