Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 12 maja 2016 r. w „Amfiteatrze” w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie :
  • zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – rejon GPZ,
  • uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu,
  • zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,
  • zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,
  • wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju,
  • zmiany uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński

Załączniki: