Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

XVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 11 grudnia 2015 r. (piątek)

Początek sesji o godz. 7.30 w Gabinecie Burmistrza Gminy.

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
  przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
  terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2015r,
 • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej
  w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu uzdrowiska.
 1. Zamkniecie sesji.