Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 12 listopada 2015r. (czwartek) w „Amfiteatrze” w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  • opłaty uzdrowiskowej,
  • opłaty od posiadania psów,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • zwolnień od podatku od nieruchomości,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,
  • zmiany w uchwale budżetowej na 2015r.,
  • zaciągnięcia zobowiązania,
  • zaciągnięcie zobowiązania,
  • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński