Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

24 marca 2018 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  • podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2018 – 2025.
  1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Józef Sowiński