XLV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 12 lutego 2018 r.
w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju
odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

Główne tematy Sesji:
1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
2) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
2. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.
Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński

Powiększ litery
Zmień kontrast