Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

23 stycznia 2018 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
  Iwonicz-Zdrój na 2018 rok,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2018 rok,
 • uchwały budżetowej na rok 2018:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2018 r.,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie opinii stałych komisji Rady,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata
  2018 – 2025.
 1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński