Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

29 grudnia 2017 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 8.30.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
    i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
    i wykorzystania tych dotacji,
  • wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminą Miasto Rzeszów, dotyczącego udzielenia schronienia osobie bezdomnej, dla której Gmina Iwonicz-Zdrój jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Józef Sowiński