Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XLII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

11 grudnia 2017 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XLII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”,
 • uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”,
 • udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej    w Iwoniczu-Zdroju na rok 2018,
 • sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów,
 • przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu krośnieńskiego,
 • określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny
  i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie,
 • uchylenia uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński