Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XLI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 9 listopada 2017 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XLI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lubatowej,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Rąba i Gimnazjum Publiczne im. Amelii i Karola Załuskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. „ORŁA BIAŁEGO”  w Lubatówce,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działce o numerze ewidencyjnym  828,  obręb Iwonicz-Zdrój, położonej w miejscowości  Iwonicz-Zdrój,
 • uchwalenia Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój,
 • zmiany uchwały w spawie uchwalenia Statutu Sołectwa Iwonicz,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatowa,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatówka,
 • zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku,
 • ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Józef Sowiński