Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 27 października 2015r. (wtorek) w „Amfiteatrze” w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I,
  • ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu
   i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • zmiany uchwały nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie do orzekania w latach 2016-2019,
  • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2019,
  • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie,
  • zmiany w uchwale budżetowej na 2015r.
 2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński