Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 23 czerwca 2015 r. (wtorek) w „Amfiteatrze” w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00. 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie :
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014 rok,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014,
  • zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • zmiany Uchwały Nr III.7.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • zmiany Uchwały Nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na podział i sprzedaż wydzielonych części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  • przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego LUBATOWA 1/2015.
 2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński

Pliki do pobrania: