Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 11 października 2018 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

LV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (Lubatowa),
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (Iwonicz),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części udziału w nieruchomości,
 • uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata
  2018 – 2025.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński