Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

29 czerwca 2018 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

LI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.30.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • zniesienia formy ochrony przyrody dla drzew z gatunku jodła pospolita, uznanych za pomnik przyrody, rosnących w kompleksie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2017.
  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Józef Sowiński