Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

L Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

11 czerwca 2018 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

L Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 8.00.

 

Główne tematy Sesji:

 • Podejmowanie uchwał w sprawie:
 1. zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania
  Tytuł projektu: „Poprawa jakości kształcenia”
  Nr konkursu: RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17
  Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
  Numer projektu: RPPK.09.02.00-18-0014/17,
 2. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata
  2018 – 2025,
 4. wyrażenia opinii dotyczącej połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 • Bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Józef Sowiński