Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

III Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

29 listopada 2018 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

III Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Rajmund Boczar