Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 2 sierpnia 2016r. (wtorek)

w Amfiteatrze  w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I,
  • wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości (10 projektów)
  • zmiany Uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • zmiany Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • zmiany uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • ogłoszenia miesiąca listopada 2016 r. „Miesiącem pamięci sierż. Wojska Polskiego Mikołaja Nycza” na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój
 2. Bieżące sprawy Gminy

 

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński