Raport z ewaluacji problemowej

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Raport

Powiększ litery
Zmień kontrast