Podatek od nieruchomości

Osoba załatwiająca sprawę:
Anna Jakubowicz
pokój nr 105
tel. 13 43 502 12 wew. 139

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Druki informacji i deklaracji do pobrania ze strony

www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Termin składania: Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Druki informacji i deklaracji do pobrania ze strony

www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Termin składania: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Powiększ litery
Zmień kontrast