Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Organizacja pracy

Kadra pedagogiczna

 • mgr Edyta Buczek
 • Halina Cyran
 • mgr Magdalena Gruchlik
 • mgr Urszula Kenar
 • mgr Agata Rajchel

Rozkład dnia

 • 6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca w małych zespołach, czynności gospodarcze;
 • 8:00 – 8:10 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe;
 • 8:10 – 8:30 Czynności samoobsługowe, śniadanie;
 • 8:30 – 9:00 Zabawy samorzutne, przygotowanie sali do zajęć;
 • 9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe;
 • 10:00 – 11:30 Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • 11:30 – 12:30 Przygotowanie do obiadu – mycie rąk. Obiad;
 • 12:30 – 14:00 Czas relaksu – odpoczynek dzieci;
 • 14:00 – 14:15 Czynności samoobsługowe – podwieczorek;
 • 14:15 – 14:30 Zabawa ruchowa;
 • 14:30 – 16:30 Zabawy dowolne, ruchowe, zajęcia wyrównawcze, rozwijanie uzdolnień, praca indywidualna.

 

Dzień aktywności dziecka

Godziny Ramowy rozkład dnia

6.30-7.45
• Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci
• Gry stolikowe przy niewielkim udziale nauczyciela
• Praca indywidualna z dziećmi
• Poznawanie oraz utrwalanie reguł zabaw i użytkowania przyborów, układanek, książek zgodnie z ich przeznaczeniem
• Udział dzieci w samodzielnym przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zabaw i zajęć

7.45-8.00
• Porządkowanie sali przez dzieci
• Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia oddechowe
• Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe-zabiegi higieniczne
• Pełnienie dyżurów przez dzieci

8.00-8.30
• Śniadanie-utrwalanie nawyków zdrowego i kulturalnego spożywania posiłków, czynności higieniczne- mycie zębów

8.30-9.00
• Porządkowanie sali
• Przygotowanie do zajęć

9.00-10.00
• Zajęcia z całą grupą w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych- wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe

10.00-10.15
• Czynności higieniczno- organizacyjne
• Herbatka, soczek, czynności porządkowe

10.15- 11.30
• Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry, zabawy, zajęcia ruchowe, gry i zabawy sportowe ( zespołowe, grupowe, międzygrupowe), przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, wycieczki
• Zabawy swobodne
• Zabawy w sali gimnastycznej

11.30-12.00
• Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem

12.00-12.30
• Obiad- zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie odpowiedniej postawy\
• Czynności higieniczne po obiedzie

12.30-14.30
• Dzieci młodsze (3-4 –latki)
Odpoczynek poobiedni, relaksacja, leżakowanie, słuchanie bajek literackich oraz muzycznych

• Dzieci starsze (5-6 –latki)
Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i sprzyjającej wyciszeniu
Udział w zajęciach dodatkowych
Swobodna zabawa dzieci
Zajęcia twórcze – praca zespołowa i indywidualna

14.30-14.45
• Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
• Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
• Podwieczorek

14.45-16.30
• Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań
• Ćwiczenia utrwalające wiadomości
• Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu
• Czynności porządkowe
• Praca indywidualna- kompensacyjno-korekcyjna

Gazetka przedszkolna

Porozumiewanie się dorosłego z dzieckiem. Ostatnio coraz częściej zauważa się, że rodzice rzadko rozmawiają z dziećmi oraz, że ich rozmowy bywają krótkie, zdawkowe i powierzchowne. Powodem tych niepokojących zjawisk jest między innymi to, że rodzice i dzieci coraz mniej czasu spędzają wspólnie. Rozluźnieniu rodzinnych więzi sprzyja rozwój elektronicznych technologii, takich jak: telewizja, komputery, telefony komórkowe. Obecnie dzieci, nawet w wieku przedszkolnym, codziennie spędzają od dwóch do ośmiu godzin przed ekranem telewizora lub komputera, bardzo często w samotności i bez nadzoru. Z punktu widzenia rozwoju dziecka ważna jest częstotliwość rozmów z dorosłym, ale także sposób w jaki dorosły je prowadzi. Dlatego dorosły powinien używać strategii ułatwiających dziecku współtowarzyszenie tematu rozmowy i jego rozbudowywanie. Jeżeli używa ich umiejętnie i często, wówczas wspomaga rozwój dziecka – przede wszystkim poznawczy. Inną strategią, którą dorosły może się posłużyć jest stawianie dziecka w roli kompetentnego źródła informacji- tak, aby dziecko miało możliwość zaprezentowania informacji, których dorosły nie zna. Efektywność tej strategii wzrasta, gdy dorosły prezentuje emocjonalny stosunek do usłyszanych informacji- zaciekawienie, niedowierzanie, zaskoczenie lub zdumienie. W ten sposób sygnalizuje dziecku, że jest zainteresowane jego wypowiedziami, ponieważ dowiaduje się z nich czegoś nowego. Kolejną strategią jest uważne słuchanie wypowiedzi dziecka, nawet jeśli są językowo niepoprawne. Dorosły, aby uświadomić dziecku, że słyszy i rozumie jego wypowiedzi powinien używać form typu: Aha; Rozumiem; Tak. Powinien również utrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem, obdarzać je akceptującym uśmiechem i potakująco kiwać głową. Werbalne i niewerbalne sygnały uważnego słuchania zachęcają dziecko do kontynuowania wypowiedzi i podejmowania nowych tematów. Posługiwanie się prośbami o dodatkowe informacje. Pozytywny wpływ na poznawczy i językowy rozwój dziecka ma umiejętne posługiwanie się przez dorosłego prośbami o dodatkowe informacje nazywanymi także prośbami o wyjaśnienia. Pierwszy to tzw. Prośby ogólne, czyli pytania typu: Proszę?; Co?; Jak?; lub wyrażenia typu: Nie rozumiem; Nie dosłyszałem. Za ich pomocą dorosły sygnalizuje dziecku, że nie zrozumiał jego wypowiedzi, ale nie wskazuje który fragment jest niejasny. Drugi rodzaj to prośby o potwierdzenie wypowiedzi. Dorosły powtarza wypowiedź dziecka – całą lub jej fragment z pytającą intonacją. Trzeci rodzaj próśb o dodatkowe informacje to prośby o powtórzenie elementu wypowiedzi. Dorosły powtarza wypowiedź dziecka z pytającą intonacją, zastępując niezrozumiały element zaimkiem pytającym (np. co, kto, gdzie). Natomiast czwarty rodzaj to prośby o uzupełnienie wypowiedzi. Formułując prośby tego typu dorosły używa zaimków pytających (np. kto, co, jaki, gdzie, kiedy). Zadawanie pytań prowokujących dziecko do myślenia. Dorośli powinni umieć posługiwać się pytaniami tak sformułowanymi, aby zachęcały dziecko do myślenia i wypowiadania się na określone tematy. Dorośli mogą stosować serie pytań, które kierują aktywnością poznawczą dziecka- sprawdzają stan orientacji w określonym zagadnieniu, naprowadzają na właściwe rozwiązanie, korygują nieprawidłowe odpowiedzi, zawierają informacje niezbędne do udzielenia poprawnych odpowiedzi itp. Zachęcanie do zadawania pytań i odpowiadanie na pytania dziecka. Dorosły, który stosuje zasadę: Mów tylko wtedy, kiedy ci na to pozwolę, nie stymuluje rozwoju poznawczego dziecka. Wówczas bowiem niezależnie od tego, jak bogatym zasobem słów i struktur gramatycznych dziecko dysponuje, będzie zmuszone wypowiadać się tylko na te tematy, które dorosły zaakceptuje i w stosunku do których „wyzwoli” jego mowę. Natomiast, jeśli dziecko samo może decydować, kiedy i o czym ma mówić, wówczas częściej pyta, chętniej rozmawia i uważniej słucha wypowiedzi partnera. Zatem dorosły powinien przede wszystkim stwarzać okazje do porozumiewania się. Powinien ukierunkowywać uwagę dziecka na określone zjawiska i przedmioty, umożliwiać dostęp do różnych miejsc i przedmiotów, ułatwiać kontakty z rówieśnikami. Takie postępowanie zwiększa prawdopodobieństwo, że dziecko zechce się porozumiewać – zadawać pytania, wyrażać prośby i życzenia, dzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami. Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Izba pamięci

W naszej Izbie Pamięci znajdują się liczne pamiątki związane z patronem przedszkola. Są to m.in.: obraz malarza włoskiego, przekazany Ojcu Św. przez delegację włoską z 25-lecia pontyfikatu, obraz Jana Pawła II z jego własnoręcznym podpisem – dar abp Mieczysława Mokrzyckiego, obraz ścienny Jan Paweł II i dzieci – hall przedszkola, odciśnięte dłonie dzieci – hołd 2.04.2005, plakaty pamiątkowe i pocztówki, zdjęcia z pielgrzymek, gablota z pamiątkami papieskimi, prace plastyczne z konkursów o Ojcu Świętym.

Medale i monety pamiątkowe: Medal Papieski – Święta Rodzina, Medal Watykański – Sede Vacante, Medale Watykańskie Benedykta XVI, monety i medale papieskie wydane w Watykanie. Osobiste pamiątki papieskie, a wśród nich: piuska papieska, kawałek papieskiej sutanny w etui – dar Domu Polskiego w Rzymie, kopia pieczęci na drzwiach apartamentów papieskich, zamkniętych po śmierci Jana Pawła II, osobisty sekretarzyk, pióro i pleciony różaniec – rzeczy, które należały do Jana Pawła II, pióro papieskie – dar kard. Stanisława Dziwisza, talerz z zastawy papieskiej. Wizyty w Izbie Pamięci uwieczniają pamiątkowe wpisy do księgi pamiątkowej m.in. abp Edwarda Nowaka z Watykanu i ks. Mieczysława Biziora – proboszcza z Kraczkowej. Ponadto w naszej Izbie pamięci posiadamy pamiątki z beatyfikacji i kanonizacji przeprowadzonych przez Jana Pawła II oraz pamiątki związane z Benedyktem XVI.

Zajęcia dodatkowe

J.angielski – prowadząca: p. Magdalena Zajdel poniedziałek grupa I godz. 13.00-13.30 grupa II. godz. 13.30-14.00

środa grupa I godz. 12.30-13.00 grupa II godz. 13.00-13.30 Rytmika – piątek godz. 12.30 prowadząca: p. Anna Rajchel Religia – poniedziałek godz.12.30 prowadząca: siostra Iwona Jeszka Zuchy – 1x w miesiącu prowadząca: p. Urszula Kenar Zajęcia w ramach programu „Przedszkolak odkrywa świat” Zajęcia artystyczne – czwartek grupa I – godz 12.30-13.30 grupa II – godz. 13.30-14.30 prowadząca: mgr Edyta Buczek Gry i zabawy – wtorek grupa I godz. 12.30-13.30 grupa II godz.13.30-14.30 prowadząca: mgr Agata Rajchel Logopeda poniedziałek – grupa I godz 14.30-15.30 środa – grupa II godz.14.30-15.30 prowadząca: mgr Ewa Pawłowicz Warsztaty psychologiczne- w środe, 2 x w miesiącu grupa I godz.13.30-14.30 grupa II godz. 14.30-15.30 prowadząca:Bożena ZajdelW ramach projektu przedszkole jest czynne do godz. 17.00 oraz prowadzi dyżur w soboty od 7.00-15.00 (dla zgłoszonych dzieci)

Nasze sukcesy

ddPrzedszkolaki z grupy starszaków i średniaków brały udział w ogólnopolskim konkursie „Las to życie – chrońmy je”. Zuzia Wojtuń, Madzia Rogowska i Franio Trzeciak wykonali piękne prace i zdobyli zaszczytne pierwsze miejsce dla naszego przedszkola. Serdecznie gratulujemy! Nagrodą główną jest przepiękny domek, który już na wiosnę zagości na przedszkolnym placu zabaw. Szczegóły na stronie: www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2011. Ogromnym sukcesem było zdobycie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Podróżujemy ekologicznie”. Gratulujemy autorce pracy:Zuzi Wojtuń. Serdecznie gratulujemy Franiowi Trzeciakowi, który zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Las to życie”. Gratulujemy kolejnej wygranej i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Magdalena Rogowska zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pluszowy miś, śmieszny miś, do Krainy Pana Brzechwy zaprasza Cię dziś.” Gratulujemy! Dzieci z grupy najstarszej zdobyły I miejsce w XIII Gminnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych. Nasze przedszkole otrzymało certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury” na rok 2011/2012

Przedszkole realizuje następujące programy edukacyjne:

polProgram dydaktyczno – wychowawczy M.Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej „Nasze przedszkole”;. Zawierający główne zadania i cele wychowywania przedszkolnego. 2. Program wychowawczy oparty na wartościach moralnych, którego celem jest wszechstronna pomoc wychowankom w ich rozwoju fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i duchowym. 3. „Program pracy z dzieckiem uzdolnionym (rozwijanie zainteresowań dzieci)”, mający za zadanie stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz rozwijanie ich aktywności twórczej. 4. Program autorski „Odżywiajmy się zdrowo”, którego celem jest rozbudzanie u dzieci zainteresowania własnym zdrowiem oraz racjonalnym odżywianiem się. 5. Program autorski edukacji patriotycznej „Jan Paweł II – nasz patron”, prezentujący wartości moralne, przykłady życia jakimi kierował się patron naszej placówki, wielki Polak – Jak Paweł II – papież. Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II w Iwoniczu Zdroju korzysta z unijnego „Programu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w palcówkach oświatowych”. Przedszkole uczestniczy w międzynarodowym „Programie Nauczania Początkowego IBM Kid Smard”, który jest realizowany przy współudziale środków unijnych.
Spotkanie z policjantem w ramach akcji „Bezpieczny przedszkolak na drodze.