Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Oficjalna strona Gminy Iwonicz-Zdrój

KDR

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Dokładny i aktualny wykaz zniżek znajduje się na stronie internetowej rodzina.gov.pl

 

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:

 •  rodzicom – bezterminowo;
 •  dzieciom: w wieku do ukończenia 18 roku życia; w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 •  bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, ul. Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój (pokój 109) w godz. od 7 do 15.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny

Wniosek może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny posiadający pełna zdolność do czynności prawnych. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

 2. W przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 4. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 5. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 6. W przypadku osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać pod adresami:

 1. https://rodzina.gov.p/duża-rodzina/karta-duzej-rodziny

 2. https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny