Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 28 listopada 2023 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uczęszczającymi do żłobków na terenie Gminy Rymanów,
 • powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • zakazu wykorzystania górotworu pod powierzchnią Gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami,
 • zaciągnięcia zobowiązania w 2023 roku na 2024 rok,
 • zaciągnięcia zobowiązania w 2023 roku na 2024 rok,
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2030.
 1. Bieżące sprawy Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Rajmund Boczar