Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 26 października 2023 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 8.00

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • opłaty uzdrowiskowej,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
  Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2032”,
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2030,
 • rozpatrzenia skargi,
 • wyborów ławników do orzekania w latach 2024 – 2027.
 1. Bieżące sprawy Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Rajmund Boczar