Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
LXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 26 września 2023 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  • przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,
  • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  • wyznaczenia przedstawiciela Gminy Iwonicz-Zdrój do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Zagłębie Ambitnej Turystyki”,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2030.
  1. Bieżące sprawy Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Rajmund Boczar