Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

W czwartkowe przedpołudnie 22 czerwca 2023 r. w remizie OSP w Iwoniczu odbyła się LXIII sesja Rady Miejskiej, poświęcona w dużej mierze podsumowaniu i ocenie pracy burmistrza gminy w 2022 roku. Na sesji został przedstawiony raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój za 2022 rok, którego znaczna część dotyczyła działań inwestycyjnych rozpoczętych lub zrealizowanych w ubiegłym roku.
Przedstawiony raport oraz omówione sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2022 rok były podstawą do głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania oraz absolutorium. Wniosek ten jednogłośnie poparli wszyscy uczestniczący w obradach radni.
Burmistrz podziękował Radzie za wyrażoną w głosowaniu akceptację jego działań, podkreślając, że zarówno udzielone wotum zaufania jak i absolutoriom są wynikiem wysiłku wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy, którzy z oddaniem, profesjonalizmem i determinacją realizowali stawiane przed nimi, nieraz wręcz karkołomne zadania.
Jeszcze raz dziękujemy Radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju za okazane zaufanie i zgodną współpracę przy realizacji zadań służących całej naszej lokalnej społeczności.