Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

22 czerwca 2023 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 10.00

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • udzielenia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2022 rok,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2022,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
 • przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022 – 2031,
 • wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
  i zawarcia porozumienia,
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2032.
 1. Bieżące sprawy Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Rajmund Boczar