Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LIX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 28 lutego 2023 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LIX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu przewozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Iwonicz-Zdrój,
 • opłaty uzdrowiskowej,
 • ustalenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania na parkingu gminnym w Iwoniczu-Zdroju,
 • przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2026,
 • zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2032.
 1. Bieżące sprawy Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rajmund Boczar