Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2022 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • uchwały budżetowej na rok 2023:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2023,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie opinii stałych komisji Rady,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata
  2023-2032,
 • zmiany regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
 • ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu przewozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Iwonicz-Zdrój.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar