Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 24 listopada 2022 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.30

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
 • udzielenia dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • uchwalenia zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój,
 • uchwalenia zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”,
 • uchwalenia zmiany nr 2/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój,
 • ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku,
 • zaciągnięcia zobowiązania w 2022 roku na 2023 rok,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022 – 2030.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar