Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 29 września 2022 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022 – 2030,
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
 • rozpatrzenia petycji,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  i zagospodarowania tych odpadów.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar