Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

L Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 18 sierpnia 2022 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

L Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2022/2023;
  • zmiany uchwały ustalającej zasady przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju;
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój;
  • zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok;
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2032;
  • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju;
  • rozpatrzenia petycji.

 

  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar