Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 14 czerwca 2022 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • udzielenia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2021 rok;
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2021;
  • utworzenia Związku Międzygminnego – Zagłębie Ambitnej Turystyki;
  • zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju;
  • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz- Zdrój
  • zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 

  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar