Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 19 maja 2022 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
  • przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,
    w tym trybu konsultacji,
  • wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych;
  • zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 

  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Powiększ litery
Zmień kontrast