Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XLI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2021 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XLI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • uchwały budżetowej na rok 2022:

– przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2022,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– odczytanie opinii Stałych Komisji Rady,

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2032;
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
  • uchylenia uchwały własnej;
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części nieruchomości gruntowej w Iwoniczu-Zdroju;
  • udzielenia dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar 

Powiększ litery
Zmień kontrast