Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 26 sierpnia 2021 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z Samorządowym zakładem budżetowym;
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju;
 • dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój innym instrumentem płatniczym;
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2021;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030;
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2021/2022;
 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
 • upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady;
 • Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
 • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 

 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar