Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

28 czerwca 2021 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • udzielenia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2020 rok;
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2020;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030;
 • zmiany Uchwały Nr XXXIV/213/2021 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Krosno na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”;
 • zmian w uchwale budżetowej na 2021 roku;
 • zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
  w Krośnie”;
 • zmiany uchwały Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Iwonicz-Zdrój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar