XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

22 kwietnia 2021 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2021;
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030;
  • wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia;
  • udzielenia dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • rozpatrzenia petycji;
  • przekazania petycji według właściwości;
  • rozpatrzenia petycji.
  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar 

Powiększ litery
Zmień kontrast