Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 25 marca 2021 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
 • środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2026;
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
 • zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • przekazania petycji według właściwości;
 • zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalania stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów;
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2021;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rajmund Boczar